Υπόσχομαι αιώνια να μην σε αγαπάω, ούτε πιστός ως το θάνατο να σου είμαι..