Οι κάτοικοι μιας ανεμοδαρμένης περιοχής μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να προσαρμόζονται στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους.