Ένα άτομο μπορεί να επιλέγει τους στόχους που θέλει στη ζωή του, χωρίς να υπόκειται σε καταναγκασμούς, εκτός από τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα δικαιώματα των άλλων ατόμων..