Για πολλά χρόνια ακούω ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της απελπισίας, ένα στάδιο που νοιώθουν πως η ζωή τους δεν έχει πλέον νόημα και μπαίνουν στον πειρασμό να της δώσουν ένα τέρμα.