Περί του πνεύματος των Χριστουγέννων και της συντομίας της ανθρώπινης ύπαρξης ο λόγος;