Αν όλοι γνωρίζαμε που να κοιτάξουμε, τότε όλα θα ήταν πιο εύκολα. Ωστόσο, κάποιες φορές, ένα σημάδι μόνο αρκεί..