Ένας ακαταμάχητος συνδυασμός του τεχνητού, του ρεαλισμού και της νουάρ γοητείας..