Σαν τσαμπιά πολλά παράξενα φρούτα. Είχαμε και στην πατρίδα, τέτοια.