Στη Νέα Υόρκη του '30, ο Harry είναι ένας κουρέας με υπέρμετρο πατριωτισμό και.. ολίγον ρατσιστής. Ωστόσο, ένα μαγικό σαξόφωνο θα του αλλάξει αλλάξει