Ένα αγόρι, ένα κουτί από χαρτόνι και το συγκινητικό παραμύθι της ακλόνητης δημιουργικότητας του παιδικού μυαλού..