Όταν είσαι πληρωμένος δολοφόνος τον ελεύθερο χρόνο πως τον σκοτώνεις;