Τα πάντα ξεκινούν από μια βρύση που στάζει και σταγόνα με σταγόνα, γεννιέται ένας άνθρωπος από νερό.