Μ' αρέσει να θεωρώ τον εαυτό μου αόρατο, διότι είναι ένας τρόπος ζωής αρκετά επωφελής..