Αυτός που το πρόσωπό του δεν φωτίζει, δεν θα γίνει ποτέ αστέρι..