Εμείς τα ανθρώπινα όντα, αποτελούμε μονάχα ένα μικρό μέρος της δημιουργίας όμως κάποιες φορές ενεργούμε σαν να είμαστε τα πάντα.