Πετάω, γιατί έτσι απελευθερώνεται το μυαλό μου από την τυραννία των ασήμαντων πραγμάτων.