Θα ήθελες, Ουρασίμα, να ζήσεις εδώ για πάντα, για πάντα νέος;