Στο δωμάτιο υπάρχει ένα κουτί. Στο κουτί υπάρχει ένα δάσος. Στο δάσος υπάρχει ένα χαμένο αγόρι. Τα πάντα ζωντανεύουν με χαρτί στο «Μικρότερο δωμάτιο».


Από τους Cristobal Leon και Nina Wehrle

itsrainingelephants.ch

 

Μοιραστείτε το:

Comments