Από το album «Gurrumul»

Gurrumul History (I Was Born Blind)

I was born blind, and I don’t know why
God knows why, because he love me so
as I grew up, my spirit knew
then I learnt to read the world of destruction
united we stand, divided we fall
together we’ll stand, in solidarity 

Ŋarranydja dhuwala Batumaŋ
ŋarranydja dhuwala Djarrami
ŋarranydja dhuwala Djeŋarra’
ŋarranydja dhuwala Gurrumulŋa
m..m

I heard my mama, and my papa
crying their hearts in confusion
how can I walk? Straight and tall
in society please hold my hand
trying to bridge and build Yolŋu culture
I’ve been to New York
I’ve been to LA
I’ve been to London
ŋarranydja Gurrumul

United we stand, divided we fall
Together we’ll stand, in solidarity

Ŋarranydja dhuwala Barrupa
ŋarranydja dhuwala Dhukuḻuḻ
ŋarranydja dhuwala Maralitja
ŋarranydja dhuwala Ŋunbuŋunbu

Y..e, wo wäŋawu Garrapala
Dhamutjpirr, Dhamuŋura

(english)
I am Batumaŋ (ancestor)
I am Djarrami (ancestor)
I am Djeŋarra’
I am Gurrumulŋa (ancestor)
m..m

I am Gurrumul

I am Barrupa (my ḻikan)
I am Dhukuḻuḻ (my ḻikan)
I am Maralitja (my ḻikan)
I am Ŋunbuŋunbu (my ancestor)

Y.e wo of the country Garrapala
Dhamutjpirr, Dhamuŋura

Διαβάστε επίσης:

Μοιραστείτε το:

Comments