Η μόδα του καινούργιου χρόνου που μας έρχεται θα προσπαθήση να δείξη την γυναίκα όσο ημπορεί περισσότερον «γυναίκα». Μαζύ με τα κοντά και απλά φουστανάκια κατηργήθησαν εντελώς τα αλά γκαρσόν μαλλιά και οι ξυρισμένοι σβέρκοι. Τώρα ή γυναίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμη πολυτελεστέρα την κόμμωσί της. Και ναι μεν τα μαλλιά δεν τα μακρύνουν πολύ, τα κόβουν πάλιν, αλλά μακρύτερα από άλλοτε.

Το 1931 θα ιδή τον θρίαμβον των κάπως μακρυτέρων μαλλιών και των μπουκλών. Τα μοντέλλα που σάς παραθέτομεν είναι διά τέσσαρας διαφορετικούς τύπους. Έτσι ή κοκέττες θα ημπορέσουν να μελετήσουν εμπρός εις τον καΦρέπτην των ποιο από όλα τους πηγαίνει. Ή κτενισιές αυτές είναι κατάλληλες για τσάϊα, γεύματα, χορούς, δεξιώσεις. Εάν τα μαλλιά σας είναι εκ φύσεως ολίγον κυματιστά, τις μπούκλες αυτές ημπορείτε να τις επιτύχετε και μόνη σας με την βοήθειαν ενός στρογγυλού ξύλου.

Εάν θέλετε ημπορείτε να παραγγείλετε να σάς κάμουν ένα «ποστίς» στο κτένισμα που σάς πηγαίνει και έτσι κρατείτε για μεν το πρωί και τα σπορ τα κοντά μαλλιά σας και τα βράδυα και στους χορούς παρουσιάζεσθε με το μοντέρνο κτένισμα.

nees_ktenisies

 

Διαβάστε επίσης:

Μοιραστείτε το:

Comments