Για ν’ αγαπήσωμε την ελληνική μουσική, ανάγκη να γνωρισθούμε μαζύ της· ανάγκη να γνωρίσωμε τη μουσική του λαού μας..

 ..την ίδια μέρα γεννήθηκε ο Allen Ginsberg

Διαβάστε επίσης:

Μοιραστείτε το:

Comments